Home
Over mij
Waarom kattengedrag?
Probleemgedrag
Werkwijzen en tarieven
Hand-outs en telefonisch consult
Uitgebreide consulten
Presentatie/ workshop
Contact
Favoriete Links
Uitgebreide consulten

Uitgebreid consult met huisbezoek

  • Als eerste stap zal ik u vragen een digitale vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst krijg ik een beeld van het gedrag van de kat en uw relatie met de kat. De vragenlijst wordt per mail naar u toegestuurd en bestaat uit twee delen. In de mail zijn dan ook twee linken weergegeven. Geef in de vragenlijsten zoveel mogelijk informatie, zodat ik me goed kan voorbereiden op het huisbezoek.
  • Nadat ik de ingevulde vragenlijsten retour heb gekregen neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het huisbezoek bespreek ik met u de voor mij nog openstaande vragen en kan ik de kat in de eigen omgeving observeren. Dit huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur.
  • Hierna ga ik een behandelplan opstellen, dat ik in de vorm van een adviesrapport per mail aan u toestuur.
  • Vervolgens gaat u zelf aan de slag met uw kat aan de hand van het behandelplan! Gedurende de eerste 4 weken geeft u wekelijks per mail een update van hoe het met het gedrag van uw kat gaat. Hiervoor laat ik het initiatief bij u. Mocht u in deze periode aanvullende vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
  • Circa 4 weken nadat ik het adviesrapport aan u heb gestuurd, neem ik telefonisch contact met u op voor een evaluatie.
  • Hierna wordt het consult afgesloten of volgt een eventuele bijstelling van het behandelplan, indien de therapiemethoden niet aanslaan.
  • Heeft u na de definitieve afsluiting toch nog vragen, hieraan is geen termijn verbonden, dan kunt u hier gratis advies voor krijgen.

Uitgebreid consult per mail

Dit consult volgt dezelfde stappen als het uitgebreide consult met huisbezoek, met als enig verschil dat ik na ontvangst van de ingevulde vragenlijst geen afspraak maak voor een huisbezoek, maar zaken met u per mail bespreek. Bij deze manier van consulteren kan ik vragen naar een plattegrond van het huis en/ of videobeelden van het gedrag van de kat.